Beques d'Internacionalització Empresarial de ICEX

06 de març 2023
30 de març 2023
Característiques
Tipologia
  • Ocupació
Beneficiaris
Destinataris
Edat
  • 18-23
  • 24-29
Informació

 

 

 

ICEX España Exportació i Inversions convoca les Beques d'Internacionalització Empresarial per a persones físiques, amb nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.

El Programa de Beques comptarà amb tres fases successives:

  1.  Màster Universitari en Gestió Internacional de l'Empresa (Fase 0).
  2.  Pràctiques en la xarxa d'Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior (Fase I).
  3.  Pràctiques en empreses, entitats o organismes internacionals, dins i fora d'Espanya (Fase II).

La finalitat és la inserció laboral dels becaris i becàries en ocupacions estables, qualificats i de qualitat.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 30 de març de 2023.

Requisits:

  • Estar en possessió de la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
  • Haver nascut a partir d'1 de gener de 1995.
  • Estar en possessió d'una titulació universitària superior de grau que permeta l'accés als estudis oficials de Màster Universitari. En tots els casos, serà imprescindible acreditar un mínim de 240 ECTS.
  • Acreditar un coneixement avançat d'anglés. El nivell mínim exigit, és el B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL).

+Info

Convocatòria