Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • D’ús lliure
  • Municipal
Informació

L'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) és un instrument al servei dels ciutadans de Pilar de la Horadada la funció principal dels quals és la de planificar i gestionar tots aquells aspectes que afavoreixen el desenvolupament socioeconòmic del municipi.

Pretenem, a través d'aquest recurs, aconseguir uns majors nivells de creixement econòmic i d'ocupació, millorant amb això el benestar de la població.

Per això la AEDL és un servei dirigit als empresaris, els emprenedors i a les persones desocupades.

Ubicació
  • Plaça Campoamor, 2