Tipologia
  • Específic per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • Municipal
Informació

El col·legi Mariano Serra és un centre educatiu privat concertat, laic, plurilingüe, mixt i d'integració, que va nàixer de la necessitat de transformació de dos centres privats d'Educació General Bàsica existents en la localitat d'Aldaia (València), pel fet que aquests se situaven en plantes baixes.

Els titulars d'aquests centres, i part del seu professorat, van decidir embarcar-se en el projecte de creació d'un nou centre d'educació, de nova planta, que reunira tots els requisits necessaris per a la pràctica docent.

Els esforços econòmics per part dels integrants d'aquesta nova associació de mestres no van ser pocs, així com la dedicació en cos i ànima a aquest projecte.

Fruit d'aquests esforços i sacrificis, el Col·legi Mariano Serra va començar la seua marxa en el curs escolar 1979/1980 per a cobrir la demanda existent de matriculació en la zona, objectiu que es continua mantenint en l'actualitat, com també per a oferir una educació significativa i de qualitat que puga estar a l'abast dels recursos econòmics de la població de la localitat i que siga capaç de resoldre les necessitats d'escolarització actuals i futures del nostre entorn.

L'any 1995, els titulars del col·legi Mariano Serra van emprendre un nou projecte: la reforma i ampliació de les seues instal·lacions per a poder impartir l'ensenyament fins als setze anys. Ampliació que es va materialitzar en sis noves aules d'Educació Infantil, aules per a Educació Secundària, pistes poliesportives i gimnàs, entre altres.

Ubicació
  • Camí Fondo, s/n