Titularitat
Pública
  • Servei d'actuació directa al territori
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • Educatiu o de formació
  • Municipal
Accés
Horaris

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 h

HORARI LECTIU CENTRE:

De dilluns a divendres de 09.00 a 21.00 h

Informació

El Conservatori Professional de Música de Catarroja és un centre públic i oficial d'ensenyament de música elemental i professional. 

Compta amb alumnes d'edat compresa entre els 8 i 18 anys majoritàriament, en període  d'escolarització obligatòria i generalment gaudint de la pertinença a les societats musicals dels seus municipis amb un gran interés participatiu de l'entorn cultural i artístic.

Amb l'actual pla d'estudis, són un total de setze les especialitats implantades, on l'eix vertebrador és l'assignatura de l'instrument, donant la seua denominació a cada especialitat: cant valencià, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboé, percussió, piano, saxofon, trombó, trompa, trompeta, tuba, viola, violí i violoncel.

El centre compta amb les formacions pròpies de dues bandes, dues orquestres, big band, orquestra de flautes i orquestra de violoncels, a més de tota mena de formacions cambrístiques.

A més de l'assignatura principal de l'instrument, s'imparteixen altres  assignatures que persegueixen la formació integral del músic, els quals  variaren els seus temps lectius en funció dels 4 cursos d'Ensenyament Elemental (EE) i  els 6 d'Ensenyament Professional (EP), i que són:

a)Assignatures comunes a totes les especialitats: llenguatge musical, cor, conjunt, orquestra/banda/ensemble, harmonia, anàlisi i història de la música.b)Assignatures pròpies dels especialitats: acompanyament i cor per a pianistes, colla i fonaments de cant valencià per a  aquesta especialitat, música de cambra i piano complementari.

c)Assignatures optatives: complement coral, fonaments de composició, informàtica musical, cultura audiovisual, creativitat i música, estètica i complement pianístic.

Conservatori Professional de Música "José Manuel Izquierdo" de Catarroja
Ubicació