Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • Ocupat amb serveis o programació
  • Ocupació
  • Administratiu
  • Municipal
Accés
Horaris

Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Per a facilitar l'accés de la ciutadania, s'habilita un Servei de cita prèvia dels Centres SERVEF d'Ocupació per a aquells serveis presencials que ho requerisquen

Informació

El Servei Valencià d'ocupació i Formació (LABORA) és un organisme autònom de naturalesa administrativa de la Generalitat, que té com a fi impulsar, desenvolupar i executar la política de la Generalitat en matèria de creació d'ocupació, actuant en els àmbits competencials de la intermediació i orientació laboral, el foment de l'ocupació i la formació professional per a l'ocupació.

Espai LABORA -Elx-José Sánchez
Ubicació