Titularitat
Pública
  • Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant
Gestió
Directa: personal de l’Administració
  • Unitat territorial de l'IVAJ. Alacant
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • D’ús lliure
  • Comunitat Valenciana
Informació

L'Institut Valencià de la Joventut és un organisme autònom de la Generalitat, amb personalitat jurídica pública, patrimoni i tresoreria propis, i autonomia de gestió, adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. És l'organisme encarregat de coordinar la política de joventut en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Entre les seues principals funcions destaquen la defensa dels drets socials i les llibertats de les persones joves, la promoció de la participació juvenil i el suport a les seues estructures, impulsar la prestació de serveis a la joventut o potenciar les activitats d'oci educatiu.

Per a dur a terme estes funcions, l'IVAJ realitza i gestiona de forma autònoma un conjunt de programes i actuacions que abasten tant la concessió d'ajudes i subvencions (foment de l'associacionisme) com el manteniment de residències juvenils, albergs i campaments, així com l'organització de camps de voluntariat o la realització del programa de formació d'animadors juvenils.

 

Ubicació
  • Avda Orihuela, 59