Xarxa Jove

Servei d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes Ajuntament de Castello de la Plana

Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Castelló de la Plana
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Castelló de la Plana
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Ocupat amb serveis o programació
 • Administratiu
 • Educatiu o de formació
 • Municipal
Informació

Entre altres recursos, ofereix:

Atenció Psicològica:

Consulta psicològica de dones que presenten alguna de les situacions següents:

- Simptomatologia depressiva en relació amb la ruptura de parella, vincles i relacions afectives associades a la ruptura (fills, filles, familiars, etc.).

- Simptomatologia depressiva en relació amb l’etapa de la maduresa: climateri i síndrome del “niu buit”.

- Consulta psicològica especialitzada per atenció a les conseqüències derivades de violència de gènere: física, psicològica, sexual, econòmica, etc.

 • Horari d'atenció: dimarts i dijous, en horari de 8:30 a 15:00 hores, i dimarts de vesprada en horari de 15:00 a 17:00 hores (excepte estiu).

 

Atenció Social:

Informació i orientació sobre els recursos existents en la ciutat en els diferents àmbits (social, violència, laboral, habitatge, formació, activitats d’oci, ajudes econòmiques, associacions de dones o d’una altra naturalesa … o per la igualtat).

Orientació per a desenvolupar les capacitats, actituds i recursos personals de cada dona per avançar en la seua autonomia personal i guanyar confiança en si mateixa per enfrontar-se a situacions noves de la vida.

  • Horari d’atenció: dimarts i dijous, en horari de 8:30 a 15:00 hores.

Atenció Jurídica:

Atenció jurídica gratuïta per a dones del municipi, sobre qüestions en matèria de:

- Dret de Família (separacions matrimonials i de parella, impagament de pensions, revisió de convenis reguladors, custòdia, ...).

- Violència de gènere.

- Dret Laboral i de Seguretat Social (contractes de treball, acomiadaments, discriminació laboral, mesures de conciliació de la vida laboral i familiar ...).

 • Horari d'atenció: dimarts i dijous, en horari de 8:30 a 15:00 hores, i dimarts de vesprada en horari de 16:00 a 18:00 hores (excepte estiu).

Atenció a dones supervivents de la violència de gènere:

TERÀPIA: La teràpia s’inscriu en una anàlisi sociocultural de les relacions de violència entre dones i homes, en el que es reprodueix la desvaloració social, la submissió i dependència, i la falta d’autoestima de les dones. Tot açò, pilars en què se sustenta la violència sentida per les dones. La teràpia compromet sessions quinzenals d’una hora aproximadament, i d’una duració de dos a vuit mesos.


INFORMACIÓ: Informació, orientació i assessorament sobre la situació de violència de gènere, així com la presa de consciència d'aquesta, en les seues diferents modalitats: física, psicològica, sexual i econòmica.

  • Informació, orientació i assessorament dels recursos existents en la ciutat en matèria de violència de gènere.

 

  • Tramitació dels recursos corresponents i adequats a cada situació i persona.

 

  • Seguiment de les dones ateses.

 

  • Coordinació i/o contactes amb els diferents recursos públics o privats en matèria de violència de gènere de la ciutat: Viogen, UPAP; Centre Dona 24 Hores, FAVIDE, Equip Social de Base) per al seguiment de la dona atesa.

 


ASSESORAMENT JURÍDIC:

  • Assessorament jurídic en matèria de violència de gènere.

 

  • Qüestions pràctiques rellevants a tindre en compte per a la protecció de la dona.

 

  • Informació sobre la interposició de la denúncia i sol·licitud de mesures de protecció en l’àmbit personal i familiar.

 

 • Possibles mesures penals i civils.
Ubicació