Xarxa JoveOci Educatiu

Programa ocio educatiu. Activitats. El Campello

01 d’octubre 2020
31 de desembre 2021
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
30
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 d’octubre 2020
 • al 31 de desembre 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Trimestral
Accés
Horaris

Varia segons l'activitat concreta. Consultar horaris,calendari i  inscripcions en www.elcampellojove.es 

Requisits
www.elcampellojove.es
Informació
Objectiu

El Programa d'oci educatiu. Activitats. Busca  potenciar l'educació en valors,  afavorir el creixement personal, l'adquisició de valors i hàbits per a la vida, com ara la solidaritat, l'empatia i la felicitat.

Projecte

La Regidoria de Joventut , crea un programa estable d'activitats d'oci educatiu trimestral. On es recullen les propostes de cursos, activitats i accions, recollides per la Regidoria a través de la tècnica de la Xarxa Jove, del Corresponsals juvenils, del SIJ i de la propia Regidoria.

Aquestes activitats estaran en basades en la metodologia de l'Educació No Formal.

 

Explicació dels detalls del recurs

Es tracta d'un programa viu i dinàmic, ja que s'alimentarà en gran manera de les propostes dels diferents agents joves i agents socials del municipi.
Es realitzarà una programació trimestral que es publicitarà en la web de joventut www.elcampellojove, en les xarxes socials de joventut @elcampellojove i en cartelleria impresa.