Xarxa JoveOci EducatiuM'Importa

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES DEL CONCURS NACIONAL DE FOTOGRAFIA "*FOTOPETRER"

Les fotografies seran originals i úniques (clarament diferenciades quant a la seua temàtica, enquadrament, tècnica i composició d'altres possibles obres del mateix autor), no havent sigut premiades en cap altre certamen fotogràfic.

El termini de presentació d'obres i sol·licituds de participació serà el que
determine la corresponent convocatòria, no podent ser inferior a 15 dies hàbils a comptar
des de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de la Província.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/07/21_136/2021_008388.pdf