Xarxa Jove

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS TORRELLANO TALENTS 2020.

L'objecte principal per a dur a terme aquest esdeveniment, és la promoció d'activitats on es valore la creativitat i l'esforç per a la superació personal, desenvolupant al mateix temps una cooperació entre els joves de Torrellano i la comunitat on viuen, fomentant la participació, associacionisme i voluntariat.Bases reguladores: Bases d'execució del Pressupost Exercici vigent, publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant del 21 de gener de 2020.

Termini de Presentació fins al dia 30 de setembre de 2020 inclòs.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/07/22_137/2020_006208.pdf