Xarxa JoveVoluntariatM'Importa

SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS I ALTRES ENTITATS PRIVADES SENSE FI DE LUCRE PER Al DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES A favor DE LA INCLUSIÓ SOCIAL - Diputació Provincial d'Alacant

Les ajudes seran destinades a l'execució de Programes a favor de la Inclusió Social per al sosteniment de serveis estables d'informació, orientació i assessorament, intervenció psicosocial i integració laboral, a implementar-se dins de la Província d'Alacant, en les àrees de Persones amb diversitat funcional: discapacitat intel·lectual, física o sensorial, persones amb trastorns de salut mental, col·lectius amb necessitats soci-sanitàries (Parkinson, alzheimer, càncer, VIH, etc...), menors en situació de protecció o risc social, o població d'especial vulnerabilitat social.

Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, núm. 26 de 07/02/2020.

Beneficiaris: Associacions i altres Entitats privades sense fi de lucre que actuen en l'àmbit del Benestar Social de la Província d'Alacant, que tinguen com a funció principal la gestió de serveis o l'atenció directa als seus socis/as, usuaris/as o familiars d'aquests/as, o en el seu cas població afectada derivada segons protocols de coordinació amb el Sistema Públic de Serveis Socials.

Termini de presentació sol·licituds: Fins al 27/02/2020.

Lloc de presentació: Registre General d'Entrada, Av. de l'Estació, 6, 03005 Alacant.

Quantia: Les subvencions atorgades no podran superar l'import màxim de 20.000 euros.

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/02/07_26/2020_001242.pdf