Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Millora educativa
  • Multiaventura
  • Esport
  • Participació
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juliol 2021
 • al 31 d’agost 2023
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Diari