Xarxa Jove

Agenda Jove d'hivern Paterna

01 de desembre 2020
30 de desembre 2020
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Esport
  • Xarxes Socials
  • Cinema i Vídeo
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de desembre 2020
 • al 30 de desembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Accés
Horaris

De 17:00 h a 20:30 h

Informació
Projecte

Pla anual d'oci i temps lliure