Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Alumnat Actiu
  • Música
  • MedioAmbient
  • Programes Europeus
  • Educació en Valors
  • Literatura
  • Mobilitat
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Idiomes
  • Xarxes Socials
  • Salut
  • Voluntariat
  • Participació
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
100
Edat
 • 18-23
 • 12-17
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 02 de setembre 2019
 • al 31 de juliol 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

Fomentar la participació juvenil dins i fora dels centres educatius i d’aquesta manera afavorir la maduració personal i fomentar una educació en valors per aprendre a pensar i desenvolupar un esperit crític.

Difondre en els centres educatius del municipi, l'informació generada pel departament de joventut i les activitats que es realitzen en el Centre Matilde Salvador.

Recollir les inquietuds i preferències del joves en l’àmbit en què es mouen, per intentar proporcionar la informació sobre eixos assumptes.

Projecte

El programa d´Alumnat Actiu preten formar un grup de joves representants dels Centres Educatius. Es tracta d'un grup no associat però si organitzat.

Els joves s'encarreguen principalment de compartir informació en les xarxes socials i en els punts d'informació dels instituts sobre les convocatòries, recursos i activitats destinades a la joventut i que els puguen interessar així com de recollir demandes informatives, necessitats o propostes per a porteriorment traslladar-les al Centre d'Informació de la Joventut.

Durant tot l'any realitzen activitats grupals, reunions, formació, excursions i tantes activitats d'oci alternatiu, com les trobades entre corresponsals d'altres municipis.

També col·laboren en projectes i esdeveniments promoguts per associacions i o col·lectius del municipi o elaboren propostes i iniciatives sobre aquells temes pels que s'interessen.

Elements aprofitables detectats
Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia Alumnat Actiu Aldaia