Titularitat
Pública
 • Ajuntament de la Pobla Llarga
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de la Pobla Llarga
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Voluntariat
  • Participació
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

Horari: Dilluns, dimecres i dijous, d’11:00 a 13:30 h, i de dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 h.

Cap de setmana: Divendres, dissabte i diumenge, de 17:00 a 21:00 h.

Informació
Objectiu

- Fomentar la trobada entre les persones joves del municipi.

- Fer arribar l'informació a tots els joves, afavorint-ne la comunicació.

- Dinamitzar les activitats d'oci i temps lliure.

- Promoure la formació tant a nivell formal com no formal.

- Fomentar l'associaconisme juvenil.