Xarxa JoveOci Educatiu

Callosa d'en Sarrià Jove

01 de setembre 2020
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Oci educatiu
  • MedioAmbient
  • Educació en Valors
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de setembre 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.

Informació i consultes: callosadensarr[email protected]

Informació
Objectiu

Proporcionar una agenda d'activitats diversa per als joves de Callosa d'en Sarrià.