Titularitat
Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)
Gestió
Externalitzada: entitat no lucrativa
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • MedioAmbient
  • Esport
  • Multiaventura
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • Menys de 12
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juliol 2020
 • al 30 de juny 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Contacte