Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada
 • Regidoria d'Igualtat de Pilar de la Horadada
 • Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Pilar de la Horadada
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Oci educatiu
  • Participació
  • Fotografia
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
Despesa total anual
6000 €
Temporalitat
Dates
 • Del 17 de maig 2021
 • al 28 de juny 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Informació
Objectiu
 • Detectar i analitzar les necessitats de la població LGTBI del municipi.
 • Planificar estratègicament les actuacions encaminades per a avançar cap a la igualtat de les persones LGTBI.
 • Col·laborar amb les oficines Orienta, d'atenció a les persones LGTBI.
 • Establir un espai de coordinació entre administració i entitats socials que treballen amb persones LGTBI, per al desenvolupament del treball en xarxa.
 • Celebrar de manera participativa les dates significatives per a la població LGTBI, especialment el 17 de maig, dia internacional contra la LGTBI fòbia, i el 28 de juny, dia de l'Orgull LGTBI.
 • Promoure la incorporació de la perspectiva LGTBI en les polítiques públiques locals.