Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Crevillent
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Crevillent
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 14 de setembre 2020
 • al 21 de juny 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Semestral
Accés
Horaris

6 anys: dimecres de 17:30h a 18:30h.
7-8 anys: divendres de 17:30h a 18:30h.
9 anys: divendres de 18:30h a 19:30h.

Informació
Objectiu

Com cada curs, i en el seu afany d'incentivar l'hàbit de la lectura
entre els més menuts, la Biblioteca Pública Municipal “Enric
Valor” continua organitzant el Club de Lectura Infantil i Juvenil.

Club de Lectura Infantil i Juvenil. Crevillent