Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Ocupació
  • Ocupació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual