Titularitat
Pública
 • Ajuntament del Puig de Santa Maria
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 12-17
 • 24-29
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de març 2021
 • al 31 de març 2021
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal