Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
  • Regidoria de Joventut de Pilar de la Horadada
  • Regidoria d'Igualtat de Pilar de la Horadada
Espais
Tipologia
  • Específic per a joves
  • Atenció a problemàtiques específiques juvenils
    • Educació en Valors
    • Salut
  • Municipal
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • 18-23
  • 24-29
Sexe
  • Home
  • Dona
Perfil
  • Usuaris-àries
  • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Dates
  • Del 14 de febrer 2021
  • al 31 de desembre 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Accés
Horaris

L'atenció es realitza mitjançant cita prèvia, de manera presencial (en les oficines de la Regidoria d'Igualtat, al costat del CIJ), telemàtica o telefònica. També es poden fer consultes mitjançant un formulari en línia:

El servei és anònim, confidencial i gratuït.

HORARI D'ASSESSORAMENT:

  • Dimarts i dijous de 10.00 a 12.00 h.
  • Primer dissabte de cada mes, de 9.00 a 13.00 h.
Informació
Projecte

A QUI VA DIRIGIT?

  • A joves entre 12 i 30 anys que tinguen dubtes sobre relacions de parella, sexualitat, orientació o identitat de gènere. Així com aquelles/us que hagen patit incomprensió, discriminació o bullying a causa d'aquesta.
  • A pares i mares que requerisquen informació sobre el desenvolupament psicosexual i les relacions de parella de les seues filles i fills.

QUÈ FEM?

- Assessoria afectiu-sexual per a joves i els seus familiars:

  • Detecció i prevenció de relacions de parella tòxiques.
  • Orientació sexual i identitat de gènere.
  • Claus d'acompanyament a fills i filles en el seu desenvolupament psicosexual i en relacions afectiu-sexuals.
  • Informació i assessorament sobre relacions sexuals sanes.Informació i assessorament sobre salut sexual.

- Atenció psicològica al col·lectiu LGTBIQ+ i els seus familiars:

  • Acceptació de les diferents orientacions sexe-afectives i identitats.
  • Acompanyament en la transició de canvi de gènere i orientació a familiars i amics/as.
  • Treball per a eliminar l'estigma associat a la pertinença al col·lectiu LGTBIQ+.
  • Suport abans situacions de dificultat.
  • Identificació de recursos per a millorar l'autoestima i el benestar.

- Educació afectiu-sexual. Des de les xarxes socials de les dues regidories es realitzaran publicacions relacionades amb el tema del projecte, i seran:

  • Campanyes informatives.
  • Campanyes de sensibilització.
  • Campanyes de prevenció.
L'AseXoría. Pilar de la Horadada L'AseXoría. Pilar de la Horadada L'AseXoría. Pilar de la Horadada