Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Llíria
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Música
  • Còmic
  • Dansa
  • Dibuix
  • MedioAmbient
  • Ocupació
  • Educació en Valors
  • Fotografia
  • Grafitti
  • Literatura
  • Mobilitat
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Idiomes
  • Cinema i Vídeo
  • Altres
  • Participació
  • Pintura
  • Arts Plàstiques
  • Xarxes Socials
  • Teatre
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
100
Edat
 • 12-17
 • Menys de 12
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 d’octubre 2020
 • al 30 de juny 2021
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

de 09.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h

Informació
Objectiu

Oferir activitats d'oci educatiu als joves i les joves del municipi.

Projecte

Oci Educatiu a l'Espai Jove de Llíria

Explicació dels detalls del recurs

Activitats d'oci educatiu per a joves.

Activitats organitzades per el departament de Joventut.

Oci Educatiu · Llíria Jove Oci Educatiu · Llíria Jove