Xarxa Jove

Pla de formació del Voluntariat Ajuntament d'Alacant

Espai Virtual
Titularitat
Pública
Gestió
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Altres
  • Educació en Valors
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Informació
Objectiu

Donar suport a l'associacionisme i al voluntariat, dotant d'instruments eficaços a les organitzacions no lucratives que els proporcione una millora en la capacitació tant dels seus professionals contractats i responsables com del personal voluntari per a dur a terme les seues finalitats estatutàries de manera més eficaç i eficient.

Explicació dels detalls del recurs

Cursos en línia de voluntariat gratuïts