Xarxa JoveM'Importa

Prevenció i Addiccions

01 de gener 2020
31 de desembre 2020
Titularitat
Entitat no lucrativa (associació, federació, fundació, coordinadora, consell, grups informals…)
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Atenció a problemàtiques específiques juvenils
 • Estatal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual