Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
  • Específic per a joves
  • Alumnat Actiu
    • Participació
  • Municipal
Destinataris
Edat
  • 12-17
Sexe
  • Dona
  • Home
Perfil
  • Participants
Temporalitat
Dates
  • Del 24 de maig 2022
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Informació
Objectiu

Crear una xarxa de corresponsals formada pel propi alumnat del IES coordinada pels tècnics especialistes en la intervenció amb joves.

El que es pretén fer es que la informació que es genere al centre arribe a tots els joves i les joves i que les seues demandes arriben a l'administració.

Entre els objectius a aconseguir, es troben:

1.Millorar els serveis d'informació juvenil

2.Promoure la participació juvenil en l'àmbit de la informació juvenil

3.Generar espais de col·laboració entre els SIJ i altres serveis

4.Promoure l'oci educatiu i contribuir en l'educació en valors

Explicació dels detalls del recurs

Des del Departament de Joventut de Gata de Gorgos es treballa amb dos objectius bàsics: generar i distribuir l´informació del municipi i la comarca i que aquesta arribe als joves; i potenciar qualsevol forma de participació juvenil en la societat. És per això que creguem important elaborar un projecte de dinamització dels joves a través de la creació de corresponsals a l'IES Matemàtic Vicent Caselles Costa que ens permeta aconseguir que el joves tinguen un bon nivell informatiu i que tinguen un canal al seu abast per facilitar-los la participació en el municipi.