Xarxa Jove

Programa d' educació en la participació, Silla

01 d’octubre 2020
30 de juny 2021
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Silla
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Silla
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
100
Edat
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 d’octubre 2020
 • al 30 de juny 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Cantera: 2º ESO, matins en el IES. Una vegada a la setmana

Connecta Jove: 3º ESO i 4º ESO, dimarts de 17:00-18:30h a l'Espai Jove de Silla

Creando Futuro: 1º bachiller, divendres de 18:30 a 20:00h a l'Espai Jove de Silla

Informació
Projecte

La regidoria de Joventut ha dissenyat un projete d’educació en valors, al temps lliure i oci dels joves i les joves de Silla amb la intenció de dotar-los de ferramentes per a ser ciutadans i ciutadanes actives, partipatives i autónomes en les seues decisions.

Aquests projecte es coordina per l’equip de Joventut i es porta a terme tant a les aules com a l’Espai Jove.

Cantera: Ens trobem a les tutories de 2n d’ESO i treballem inteligència emocional i habilitats. La intenció és millorar l’autoestima de les persones joves, en relació a la seu capacitat per formar part activa d’un grup.

Connecta Jove: Ens trobem a l’Espai Jove els dimarts per la vesprada on els joves d’entre 15 i 17 anys aprenen sobre habilitats socials per a després donar classes d’informàtica bàsica a majors, seguretat a Internet i competències digitals…a més de jocs i més jocs.

Creando Futuro: Ens trobem a l’Espai Jove els dijous per la vesprada per a que els joves es poden plantejar les seves principals incògnites i trobar respostes a les seves inquietuds, configurant-se com a plataforma per a la participació activa…a més de jocs i més jocs.

Aquests projectes es troben dintre del itinerari d’educació per a la participació juvenil que ha elaborat la regidoria de Joventut.

Cada itinerari està dissenyat i coordinat per la Xarxa Creando Futuro, Red de Educación para la Participación Juvenil (la qual Silla és coordinadora a la Comunitat Valenciana) i per la Fundació Esplai, Red Conecta i financiada per Microsoft i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

El projecte es realitza i coordina a l’Espai Jove per part de l’equip de Joventut amb el suport de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).