Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Alumnat Actiu
  • Participació
  • Educació en Valors
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Accés
Requisits
Estudiar en un institut d'educació secundària de la ciutat d'Alzira. A partir de 12 anys. Caldrà que les persones participants subscriguen el compromís de les tasques a exercir i el coneixement de les mesures establertes en cas d’incompliment.
Informació
Objectiu

Facilitar qualsevol forma de participació juvenil en la societat.

Projecte

És un projecte de dinamització juvenil que pretén incloure a les persones joves del municipi en la participació ciutadana, comptant amb la seua opinió i potenciant l'esperit crític. A més, pretenem aconseguir que les i els nostres joves tinguen un bon nivell d’informació, ja que aquest és un dels factors que més influeixen en els nivells d’autonomia i capacitat de decisió de qualsevol persona.

L’altre motiu que ens porta a plantejar-nos la importància d’aquest projecte és la falta de motivació que pateix la joventut actualment, en part degut a l'etapa vital en la qual es troba per ser aquesta un moment de canvis importants. Per això, cal establir una manera atractiva i propera de difondre les activitats i recursos dels quals disposen i fer-los sabedors del fet que poden participar en la societat i fins i tot generar canvis.