Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2020
 • al 31 de desembre 2021
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Semestral
Accés
Horaris

ACTUACIONES: Puntuales, con cursos de corta duración, en periodos semestrales/ anuales. 

Informació
Objectiu

Ayudar en el desarrollo de la formación de jóvenes que viven en los municipios de la Mancomunidad, acercándoles cursos de formación presencial, semi presencial y on line.