Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 06 de gener 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Bimestral
Accés
Horaris

MAÑANA o TARDE

Requisits
Precio: 8 € por persona.
Informació
Objectiu

Acercar cursos de formación complementaria, a los jóvenes de la comarca, que normalmente deben desplazarse a grandes ciudades.

Dotarlos de herramientas para su inclusión en el competitivo mercado de trabajo.