Xarxa JoveM'Importa

Servei d'Especialitat d'Atenció a la Família i Infància, d'Onda

Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
  • No específic però de molta utilització per a joves
  • Atenció a problemàtiques específiques juvenils
  • Municipal
Destinataris
Edat
  • Menys de 12
  • 12-17
Sexe
  • Home
  • Dona
Perfil
  • Usuaris-àries
  • Usuaris-àries amb característiques especials
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 8:00 a 13:30h

i dimarts de 16:30 a 19:00h.

Requisits
-Es requereix cita previa.
Informació
Objectiu

objectius generals:

• Preservació Familiar: mantindre al menor en el seu nucli familiar en unes condicions que garantisquen el seu benestar.

• Reunificació Familiar: retorn del menor al nucli familiar en unes condicions que s'assegure el seu desenvolupament adequat

Explicació dels detalls del recurs

Els serveis de protecció a la infància tenen la comesa de detectar les dificultats en l'atenció de les necessitats assistencials, educatives i emocionals dels menors, però també la prioritat d'ajudar a les seues famílies perquè puguen satisfer-les adequadament, evitant amb això la separació del xiquet del seu mitjà de procedència.

Aquesta actuació preventiva requereix, en la majoria dels casos, canvis profunds en el funcionament familiar.
La intervenció, ajudarà a adquirir habilitats educatives i de criança més eficaces.