Xarxa JoveM'Importa

Talent Jove Finestrat

23 d’abril 2021
31 de desembre 2022
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Cultura
  • Còmic
  • Fotografia
  • Educació en Valors
  • Dibuix
  • Escultura
  • Cinema i Vídeo
  • Pintura
 • Estatal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 23 d’abril 2021
 • al 31 de desembre 2022
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Trimestral
Informació
Objectiu

Mostrar el talent dels joves, amb acccions culturals participatives com exposicions, Concursos, etc...

Projecte

Programa talent Jove