Xarxa JoveM'Importa

UPCCA de la Mancomunitat de la Ribera Alta (Unitat de Prevenció Comunitària Conductes Addictives)

01 de setembre 2019
01 de setembre 2022
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Oci de consum
  • Salut
  • Xarxes Socials
  • Ciència, tecnología i TICs
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de setembre 2019
 • al 01 de setembre 2022
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h.

Informació
Objectiu

Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA)

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que té com a finalitat reduir o evitar l’ús i abús de substàncies psicoactives i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.

El seu objectiu és la prevenció de les drogodependències i la promoció d’una cultura saludable en tots els àmbits.

Àmbit escolar. Implicar professors, alumnes i pares en els diferents programes de prevenció escolar.
Àmbit familiar. Assessorar i facilitar als pares els recursos bàsics per a fomentar l’educació i la comunicació operativa en la llar.
Àmbit comunitari. Promoure programes de formació i sensibilització de la societat i fer un seguiment dels casos de consum incipient de drogues.

Explicació dels detalls del recurs

Prevenció Escolar

 • Oferta i aplicació de programes i activitats preventives dirigides a totes les etapes educatives.
 • Impartició de tallers i xerrades per a l’alumnat.
 • Formació i sensibilització a la comunitat educativa.

 

Prevenció Familiar

 • Escoles i tallers de mares i pares.
 • Assessorament, informació i orientació familiar.

 

Prevenció Comunitària

 • Oferta d’oci alternatiu.
 • Campanyes de sensibilització, conscienciació i reducció de riscos dirigides a la població general.

  

Prevenció Laboral

 • Orientació a empreses, organitzacions i institucions en matèria d’addiccions i altres conductes addictives.

 

Servici d’Informació i Assessorament

 • Atenció directa per a proporcionar informació relacionada amb substàncies psicoactives, addiccions químiques i comportamentals.