Xarxa JoveOci Educatiu

UPCCA d'Onda (Unitat Prevenció Comunitària Conductes Adictives)

04 de febrer 2019
31 de desembre 2023
Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Salut
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • Menys de 12
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Despesa total anual
15000 €
Temporalitat
Dates
 • Del 04 de febrer 2019
 • al 31 de desembre 2023
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Accés
Horaris

De Dilluns a Divendres de 8:00 a 15:00 hores i Dimecres de 16:30 a 19:00 hores

Informació
Objectiu

reduir i/o evitar l'us i/o abús de drogues i altres adiccions,aixi com tots els problemes associats a aquesta problemàtica, promovent actuación a nivell escolar, familiar i comunitari.

Projecte

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) és un recurs públic de titularitat local adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Explicació dels detalls del recurs

Àmbit Escolar:

-Implementació de programes de prevenció en conducctes adictives en els centres educatius.

-Realització d'activitats de prevenció específiques en col·lectius de jovens en situació de risc.

Àmbit Familiar:

-Escola de pares i mares presencials i on line.

-Atenció, assessorament i orientació a les famílies que ho sol·liciten.

Àmbit Comunitari:

-Realització de activitats i campanyes de sensibilització que promoguen estils de vida saludables i contribuïsquen a la prevenció de qualsevol tipus de conducta addictiva.

-Intervenció amb adolescents consumidors.