Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
  • Específic per a joves
  • Salut
  • Municipal
Destinataris
Edat
  • 12-17
  • Menys de 12
Sexe
  • Home
  • Dona
Perfil
  • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

Dimarts, dimecres i dijous amb cita prèvia.

Informació
Objectiu

La UPPCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives) és un servei especialitzat que desenvolupa programes de prevenció amb l'objectiu de reduir o evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de vida saludables.

Explicació dels detalls del recurs

Accions que es realitzen:

- Facilitar la implementació de programes de prevenció als Centres Escolars.

- Xarrades informatives sobre drogues per als estudiants d'ESO, Batxillerat, Cicles formatius i centres de menors.

- Tallers de formació sobre drogues dirigits a pares/mares, professors i tècnics municipals.

- Sessions informatives a l'alumnat, pares i mares sobre el bon ús de noves tecnologies i com prevenir les conductes addictives.

- Atenció i assessorament individualitzat a la joventut, pares i mares preocupats/des pel consum de drogues dels seus fills o filles.

- Atenció i assessorament al professorat que haja detectat problemes amb les drogues al centre escolar.

- Campanyes d'informació i sensibilització per a la prevenció del consum de drogues, etc.

- Espai Obert, espai alternatiu d'oci i temps lliure saludable per a joves entre 12 i 17 anys.