Xarxa JoveOci Educatiu

ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE

06 de juliol 2020
02 de setembre 2020
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Dibuix
  • Música
  • Esport
  • Multiaventura
  • Altres
  • Pintura
  • Arts Plàstiques
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 06 de juliol 2020
 • al 02 de setembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Bimestral
Accés
Horaris

Cada actividad tiene su propio horario

Requisits
- Tener entre 12 y 35 años - 1º Estar empadronado/a en San Vicente - 2º Estudiantes en centros educativos del municipio - 3º Jóvenes que vivan en las pedanias del municipio o pertenezcan a una asociación juvenil registrada en el - 4º Personas que trabajen en San Vicente - 5º Personas que vivan en otros municipios
ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE

ACTIVITATS D´OCI Y TEMPS LLIURE

DOCUMENTACIÓN

06 de juliol 2020