Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Salut
  • Educació en Valors
  • Investigació
  • Salut
  • Participació
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Projecte

Campanya informativa i de prevenció sobre la Sida i altres enfernedades de transmissió sexual.

Explicació dels detalls del recurs

Cada any s'organitzen activitats, tallers i propostes per a la prevenció i conscienciació de la joventut sobre la Sida i altres malalties de transmissió sexual. Educació en la salut i conductes positives, proposta de mesures i recursos per evitar la transmissió d'aquestes malalties.

Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia Campanya Dia Mundial Contra la Sida - Centre Matilde Salvador d'Aldaia