Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Villar del Arzobispo
 • Ajuntament de Pedralba
 • Mancomunitat La Serranía
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Villar del Arzobispo
 • Ajuntament de Pedralba
 • Mancomunitat La Serranía
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Cultura
  • Música
  • Dansa
  • Dibuix
  • Grafitti
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
30
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juliol 2020
 • al 14 d’agost 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Accés
Horaris

Diferents horaris dels tallers o actuacions depen del poble i la posibilitat dels participants

Requisits
Edat: 11-25
Informació
Objectiu

Oferir als joves de les poblacions participants alternatives de oci i activitats culturals a les quals no solen tindre accés

Projecte

Cultura alternativa 2020