Xarxa JoveOci Educatiu

Cursos y Formació CIJ Cullera

01 de gener 2019
31 de desembre 2022
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Cullera
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Ocupació
  • MedioAmbient
  • Educació en Valors
  • Fotografia
  • Idiomes
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de gener 2019
 • al 31 de desembre 2022
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Informació
Objectiu

Crear programes de capacitació que amplien les oportunitats d'ocupació als joves, al mateix temps de transmissió de coneixements bàsics i habilitats per a la comunicació i la integració de la societat.

Projecte

L'educació no formal  fa referència a totes aquelles activitats que es duen a terme fora de l'àmbit escolar, fora de l'estructura del sistema, així mateix pretenent desenvolupar competències intel·lectuals i morals dels individus.

S'entén com a "educació no formal" al conjunt de processos, mitjans i institucions específiques i diferencialment dissenyats, en funció d'explícits objectius de formació o d'instrucció, que no estan directament dirigits a la provisió dels graus propis del sistema educatiu reglat".


L'educació no formal és un tipus d'educació que comprendrà tots els processos i pràctiques que involucren a un grup social heterogeni, però l'estructura institucional del qual no certifica per a cicles escolaritzats, és a dir, que té una intencionalitat educativa i una planificació del procés ensenyament-aprenentatge, solament que aquesta ocorrerà fora de l'àmbit escolar.