Xarxa JoveOci Educatiu

Erasmus +, Alfafar

CIJ - Espai Jove d'Alfafar
Titularitat
Pública
 • Ajuntament d'Alfafar
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament d'Alfafar
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Programes Europeus
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 24-29
 • 18-23
 • 12-17
 • Més de 29
Sexe
 • Dona
 • Home
Perfil
 • Participants
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Quatrimestral
Accés
Requisits
Joves fins els 30 anys
Informació
Objectiu

En l'àmbit de la joventut, els objectius d'Erasmus+ són els següents:

* Millorar el nivell de competències i de capacitats bàsiques dels joves
* Promoure la seva participació en la vida democràtica d'Europa i en el mercat de treball
* Promoure la ciutadania activa, el diàleg intercultural i la integració social
* Reforçar vincles entre l'àmbit de la joventut i el mercat de treball
* Promoure millores en la qualitat del treball, mitjançant una major cooperació entre les organitzacions en l'àmbit de la joventut i altres parts interessades
* Complementar les reformes de les polítiques en les esferes local, regional i nacional
* Donar suport al desenvolupament d'una política de joventut basada en el coneixement i l'experiència
* El reconeixement de l'aprenentatge no formal i informal
* Potenciar la dimensió internacional de l'activitats juvenils
* Potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l'àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves

Explicació dels detalls del recurs

Acció clau 1. Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge
Intercanvis juvenils: a través d'aquests projectes, els joves podran desenvolupar les seves habilitats, guanyar experiències interculturals, adquirir noves formes de coneixement i aprendre sobre la societat i la cooperació europea.
Activitats de voluntariat (SVE): a partir del segon semestre de 2018 les activitats de voluntariat es realitzen a través del Cos Europeu de Solidaritat.