Xarxa Jove

Estiu Jove al Casal Jove de Vinaròs

01 de juliol 2020
31 de juliol 2020
Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Vinaròs
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Vinaròs
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Dansa
  • Música
  • MedioAmbient
  • Esport
  • Ciència, tecnología i TICs
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
30
Edat
 • 12-17
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Despesa total anual
4500 €
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juliol 2020
 • al 31 de juliol 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Requisits
Prèvia inscripció