Xarxa Jove

Estiu Jove Chiva

01 de juliol 2020
04 de juliol 2020
Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Cinema i Vídeo
  • Esport
  • Arts Plàstiques
  • Participació
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juliol 2020
 • al 04 de juliol 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)