Xarxa JoveM'Importa

Exposicions Manco Carraixet Jove

01 de juny 2020
31 de desembre 2020
Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Cultura
  • Educació en Valors
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Despesa total anual
0 €
Temporalitat
Dates
 • Del 01 de juny 2020
 • al 31 de desembre 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Semestral
Informació
Projecte

Projecte de exposicions itinerats artístiques pels diferents municipis que conformen la Mancomunitat del Carraixet.