Titularitat
Pública
 • Ajuntament d'Onda
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament d'Onda
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Informació
Objectiu

Ofereix una alternativa a la resolució de conflictes des del diàleg.

Explicació dels detalls del recurs

Treballen conjuntament equips professionals, formats per agents de la Policia Local i treballadors de Serveis socials, amb experiència en processos de mediació i d'intervenció comunitària.

GRUP EMIIS (Mediació Comunitaria) a Onda