Xarxa JoveOci Educatiu

OFERTA CONCERTADA: Viu l'Hivern

07 de setembre 2020
31 de maig 2021
Titularitat
Pública
 • Institut Valencià de la Joventut - IVAJ. València
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Institut Valencià de la Joventut - IVAJ. València
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Oci educatiu
  • Educació en Valors
  • Esport
  • Multiaventura
  • Idiomes
 • Comunitat Valenciana
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Usuaris-àries amb característiques especials
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 07 de setembre 2020
 • al 31 de maig 2021
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Requisits
3. Beneficiaris 3.1. Podran sol·licitar l’ús de les instal·lacions objecte de la present convocatòria les associacions juvenils, els grups escolars de Primària, Secundària, Batxillerat, cicles formatius, universitats, ajuntaments, clubs esportius i altres entitats públiques o privades, i també els grups de joves que organitzen activitats d’oci educatiu. 3.2. El nombre de places sol·licitades no podrà ser inferior a 15. 3.3. Els participants, exclosos els monitors, tindran edats compreses entre els 7 i els 30 anys al començament de l’estada. En el cas de grups amb persones amb diversitat funcional, el límit d’edat es podrà incrementar fins als 35 anys. 3.4. Cap participant podrà romandre més de 15 nits de forma continuada en la mateixa instal·lació.
Informació
Objectiu

La Campanya VIU JOVE, en la modalitat d'Oferta Concertada, ofereix l'ús dels albergs i campaments per a la realització d'activitats d'oci educatiu:

Projecte

Oci educatiu