Xarxa Jove

Programa Cultural. Utiel

Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Cultura
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • Menys de 12
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Mensual