Titularitat
Pública
 • Ajuntament de Mislata
Gestió
Directa: personal de l’Administració
 • Ajuntament de Mislata
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • MedioAmbient
  • Ocupació
  • Educació en Valors
  • Participació
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Altres
  • Salut
  • Xarxes Socials
  • Voluntariat
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Participants
Temporalitat
Dates
 • Del 04 de novembre 2019
 • al 30 de juny 2020
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Anual
Accés
Horaris

Es realitzarà en horari escolar.

Requisits
Alumnat d'ESO, Batxiller i Formació professional dels col·legis i instituts de Mislata.
Informació
Objectiu

Contribuir a fer que els i les joves aprenguen a conviure i a formar part de la societat democràtica, a impulsar la seua autonomia, la seua realització personal i la seua consciència crítica.