Xarxa Jove

Proyecte Formatiu Baronia Jove

06 de juliol 2020
30 de juliol 2020
Titularitat
Pública
Espais
Tipologia
 • No específic però de molta utilització per a joves
 • Educació i formació
  • Ocupació
  • Educació en Valors
  • Altres
  • Participació
  • Salut
 • Comarcal
Destinataris
Edat
 • 18-23
 • 24-29
 • Més de 29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Dates
 • Del 06 de juliol 2020
 • al 30 de juliol 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Mensual
Informació
Objectiu

- Fomentar la formació i el reciclatge formatiu per als joves
- Crear espais de formació en els municipis
- Motivar i augmentar l'autoestima enfortint el desenvolupament educatiu i formatiu
- Augmentar la possibilitat de cerca d'ocupació i d'emprenedoria.