Xarxa JoveVoluntariatOci EducatiuM'Importa

Regidoria de Joventut d'Almussafes

Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • D'informació juvenil
  • Música
  • Còmic
  • Dansa
  • Dibuix
  • MedioAmbient
  • Ocupació
  • Programes Europeus
  • Educació en Valors
  • Fotografia
  • Grafitti
  • Multiaventura
  • Cinema i Vídeo
  • Altres
 • Municipal
Destinataris
Edat
 • 12-17
 • 18-23
 • 24-29
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
Temporalitat
Actuació
Continuada (més de 3 mesos)
Periodicitat
Diari
Informació
Objectiu

Els objectius tenen com a finalitat primordial ser realistes i, com no, conseqüents amb els fins proposats.

Amb ells el que es pretén és:

 • Propiciar que es donen les condicions necessàries perquè els joves aconsegueixen més ràpida i fàcilment el seu desenvolupament, autonomia i emancipació personals.
 • Fomentar la integració i participació social dels joves a través de les seues pròpies organitzacions i col·lectius, pal·liant i prevenint les situacions de marginació i desigualtat en les seues oportunitats socials, oferint programes d’actuació que activen la integració en la vida social, cultural… del municipi. Així mateix, sensibilitzar i educar a la joventut en els valors de no discriminació, tolerància i convivència democràtica.
 • Millorar la salut i la qualitat dels joves, realitzant una labor preventiva que afavorisca el desenvolupament personal dels joves.
 • Crear nous recursos materials i socials al servei de la joventut i optimitzar els ja existents.
 • Garantir una estreta coordinació entre tots els organismes existents en la localitat.

 

L’Àrea de Joventut forma part íntegra de l’administració de l’Ajuntament d’Almussafes. En aquesta es treballa amb els joves i per als joves, i la seva finalitat és la d’aportar tot el necessari per a una adequada integració i promoció d’aquests en la millora de la seua incorporació en la societat, en tots i cadascun dels seus àmbits. D’aquesta manera, ofereix a la ciutadania una sèrie de serveis per millorar la qualitat de vida dels joves.

 

Projecte

Des d’aquest punt de vista, el que es pretenen és:

 • Facilitar i escurçar, temporalment, l’adquisició de l’autonomia personal i la inserció social per part dels joves, ampliant les seues possibilitats de formació, d’ocupació i d’accés a la vivenda.Millorar la salut i qualitat de vida, així com l’accés a la cultura.
 • Fer possible una participació social de la joventut que garanteixi el seu major protagonisme i responsabilitat sobre el propi futur, que és el del conjunt de la societat.
 • Promoure i consolidar els valors democràtics de llibertat, igualtat d’oportunitats, convivència pacífica, tolerància i solidaritat. Així mateix, la responsabilitat, l’esforç personal i l’esperit emprenedor que genera i exigeix la societat actual.
Explicació dels detalls del recurs

EL JOVE COM A FET GLOBAL: Entendre i conéixer el jove en tota la seua realitat, identificant tots els aspectes que l’afecten en el seu desenvolupament. Aquest principi comporta una coordinació de l’acció que ha de planificar-se amb el conjunt d’institucions que l’afecten.

CONCEPTE INTEGRAL DE L’ENTORN: El territori i el seu entorn s’inclou de forma decisiva en la idiosincràsia del col·lectiu juvenil que viu en ell. Actuar sobre aquest de manera que puga afavorir el desenvolupament i la integració dels joves és una tasca indispensable.

AVALUACIÓ CONTÍNUA: Que permeta variar o mantindre el rumb de les nostres actuacions a través d’una avaluació crítica, constructiva i continuada. Açò ens permet evitar estancaments i actuar en funció de les necessitats reals.

ANÀLISI DE LES PROPOSTES JUVENILS: És important recollir i analitzar les propostes que surten dels propis joves, les associacions, entitats, …

CONTINUÏTAT: Aquest pla anual naix amb una vocació de continuïtat, així ho demostren els seus set anys de vida, i ens permet aconseguir els objectius marcats a curt i a llarg termini dins de la política integral de joventut.

Elements aprofitables detectats

Els àmbits d’actuació són els corresponents amb els programes d’intervenció.

1. Formació i educació.

2. Ocupació.

3. Salut i qualitat de vida:

 • Vivenda
 • Medi ambient
 • Forces Armades
 • Esports

4. Cultura i oci, turisme i temps lliure.

5. Participació juvenil.