Titularitat
Pública
Gestió
Directa: personal de l’Administració
Espais
Tipologia
 • Específic per a joves
 • Educació i formació
  • Ciència, tecnología i TICs
  • Ocupació
  • Idiomes
 • Municipal
Destinataris
Nombre setmanal de destinataris
5
Edat
 • 12-17
 • 24-29
 • 18-23
Sexe
 • Home
 • Dona
Perfil
 • Usuaris-àries
 • Participants
Despesa total anual
0 €
Temporalitat
Dates
 • Del 22 de juny 2020
 • al 28 d'agost 2020
Actuació
Puntual o de curta durada (menys o igual a 3 mesos)
Periodicitat
Setmanal
Informació
Objectiu

- Oferir alternatives d'oci educatiu durant l'època estival.

- Fomentar el coneixement i ús de les TIC.

- Desenvolupar les capacitats artístiques i creatives de cada participant.

- Promoure l'acostament a la diversitat funcional.

- Facilitar la pràctica d'activitats diferents de les que realitzen en la seua vida quotidiana, creant actituds sanes respecte a l'oci i temps lliure i treballant la creativitat, la imaginació i la iniciativa per al desenvolupament d'algunes activitats.

- Afavorir, a través de les activitats proposades, que els/as participants siguen capaços d'identificar les seues potencialitats i febleses per a un major autoconeixement.

Projecte

- Taller i trucs d'informàtica per a joves: es realitzen 4 edicions.

- Taller bàsic de llengua de signes: es realitzen 5 edicions.

- Taller bàsic de tècniques de dibuix còmic: es realitzen 3 edicions.

- Taller avançat de tècniques de dibuix còmic: es realitza una edició.

Tallers d'estiu per a joves a Pilar de la Horadada Tallers d'estiu per a joves a Pilar de la Horadada Tallers d'estiu per a joves a Pilar de la Horadada